Logg inn

Utvalgte produkter

Valutatillegg

Kjære kunde,

Den siste tidens utvikling i kronekursen har vært ekstrem og problematisk.

Med bakgrunn i ovennevnte ser vi oss tvunget til å innføre et midlertidig valutatillegg med virkning fra mandag 23 mars. Tillegget vil komme som et prosentvis påslag på priser på importerte varer, og det vil oppdateres hyppig i tråd med fluktuasjonene i valutakursen. Således vil valutatilleggets størrelse justeres løpende, og det vil også avta i takt med at kronekursen styrkes.

 

Vi håper og tror at dere har forståelse for dette.

Noen av våre produkter...